Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU MINIATURA 2

II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF