na projekty badawcze,  realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 16 września 2013 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 74/2013 z 12.09.2013 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 6, wraz z załącznikami:
    • załącznik nr 1 – zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego,
    • załącznik nr 2 – panele NCN,
    • załącznik nr 3  – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 71/2013,
  3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 32 z 16.09.2013 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA