na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 16 września 2013 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
 2. Uchwała Rady NCN nr 73/2013 z 12.09.2013 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu SONATA 4, wraz z załącznikami:
  • załącznik nr 1 – zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie projektu badawczego,
  • załącznik nr 2 – panele NCN,
  • załącznik nr 3  – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 71/2013,
  • załącznik nr 4 – regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 32 z 16.09.2013 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.