Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług pakietowych

  • Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Szcześniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Tytuł: Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług pakietowych
  • Konkurs: FUGA 2, ogłoszony 15 grudnia 2012 r.
  • Panel: ST7

Sieci bezprzewodowe, takie jak sieci komórkowe, są w powszechnym użytku. Stale rosnące prędkości przesyłu danych tych sieci są możliwe dzięki ich integracji z sieciami optycznymi. Kognitywne sieci bezprzewodowe i elastyczne sieci optyczne są najnowszymi kierunkami badań i rozwoju obu rodzajów sieci. W przyszłości integracja sieci będzie definiowana programowo, czyli przez oprogramowanie dostarczane przez użytkownika, podobnie jak obecnie użytkownik może dostarczyć aplikację do wykonania na komputerze osobistym. Celem projektu jest opracowanie teoretycznych podstaw definiowanej programowo integracji elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług pakietowych, czyli głównie w kontekście Internetu.

Ireneusz Szcześniak

Zostaną opracowane architektury i algorytmy dla definiowanej programowo integracji, która zapewni niezawodne, wydajne, oszczędne i nowoczesne wykorzystanie możliwości elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych celem zapewnienia wydajnych, niezawodnych i zaawansowanych usług pakietowych, takich jak mobilne wirtualne sieci prywatne o dużych przepustowościach. Prace będą się koncentrować na opracowaniu architektur integracji, zbadaniu możliwości i wymagań definiowanej programowo integracji, ocenie i poprawie wydajności i niezawodności sieci zintegrowanej, a także na opracowaniu oprogramowania naukowego do rozwiązywania wybranych problemów sterowania i zarządzania siecią zintegrowaną.

Staż podoktorski pozwala na współpracę z prof. Andrzejem Pachem i pracę w Katedrze Telekomunikacji AGH, co przełoży się na rozwój naukowy stażysty. Tematyka pokrywa się z obszarami naukowymi, w których specjalizują się pracownicy Katedry. Obszary badawcze projektu są ważne i aktualne, ponieważ obecnie znajdują się w centrum zainteresowania środowiska badawczego i w niedalekiej przyszłości powinny znaleźć się także w centrum zainteresowania przemysłu.


dr inż. Ireneusz Szcześniak

Dr inż. Ireneusz Szcześniak pracuje w Katedrze Telekomunikacji AGH w ramach stażu podoktorskiego NCN-u, dzięki któremu ma przywilej pracy wyłącznie naukowej. Interesuje się sieciami optycznymi, a obecnie ich integracją z sieciami bezprzewodowymi. Doświadczenie naukowe i informatyczne częściowo zdobył, pracując na uniwersytetach i w firmach w Stanach Zjednoczonych. Oprócz stażu podoktorskiego NCN-u, otrzymał także inne stypendia, m. in. Fulbrighta. Jest żonaty, ma dwóch synów.

 

Data publikacji: 05.11.2013