pon., 23/04/2012 - 17:22

21 kwietnia br. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie odbywało się w Krakowie, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej. W posiedzeniu brali udział m.in. przewodniczący Rady KSN NSZZ „Solidarność” prof. Edward Malec, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek, prorektor AGH prof. Zbigniew Kąkol oraz przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Andrzej Pach. Dyrektor NCN przedstawił prezentację nt. pierwszego roku działalności Centrum, a także odpowiadał na liczne pytania z sali. Pytania dotyczyły finansowania instytutów badawczych, finansowania projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, środków na aparaturę w grantach w ramach konkursu HARMONIA, podziału funduszy na naukę między środki statutowe a środki rozdzielane na zasadzie konkursowej oraz problemów rozróżnienia badań podstawowych i stosowanych.