śr., 09/05/2012 - 00:00

9 maja br. Tomasz Bzukała, p.o. zastępcy dyrektora NCN ds. administracyjnych, wziął udział w obradach Komisji Ekonomiczno-Prawnej i Komisji Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) oraz w posiedzeniu Prezydium RGNiSW w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Podczas obrad, p.o. zastępcy dyrektora NCN ds. administracyjnych przedstawi sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2011 oraz plan działalności Centrum na rok 2012.