sob., 26/05/2012 - 00:00

26 maja br. prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN, prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN oraz dr hab. Wojciech Sowa, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistyczno-Społecznych i o Sztuce, wzięli udział w spotkaniu z członkami klubu stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach. Debata poświęcona była finansowaniu badań podstawowych i rozwoju kariery naukowej w Polsce. Podczas spotkania odbyła się, zaplanowana przez organizatorów, dyskusja panelowa na temat długoterminowych i strategicznych planów finansowania nauki, koncepcji redystrybucji środków finansowych na poszczególne dziedziny nauki, metodologii ewaluacji projektów badawczych, procedur odwoławczych, standardów recenzji, zasad przyznawania grantów, metod ochrony przed tzw. „zawodowymi grantobiorcami”.