pt., 09/01/2015 - 08:00

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wygłosił wykład otwarty dla społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.