Konferencja prorektorów uczelni medycznych


czwartek, 26 października 2017

W dniach 25-26 października w Szczecinie odbędzie się konferencja prorektorów ds. nauki uczelni medycznych. Weźmie w niej udział prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN