Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych


czwartek, 8 lutego 2018

W dniach 8 i 9 lutego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych. Wziął w nim udział prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.