czw., 01/03/2018 - 00:00

1 marca w Warszawie odbyły się konsultacje z interesariuszami funduszy norweskich i EOG w programie BADANIA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki. Jako przewodniczący eranetu HERA uczestniczył w nim także koordynator HS dr hab. Wojciech Sowa.