Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


czwartek, 8 marca 2018

Dr Tomasz Bzukała, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, gdzie reprezentował dyrektora NCN, prof. Zbigniewa Błockiego.