czw., 08/03/2018 - 00:00

Dr Tomasz Bzukała, zastępca dyrektora NCN, wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, gdzie reprezentował dyrektora NCN, prof. Zbigniewa Błockiego.