Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri


poniedziałek, 3 września 2018

W dniach 3-5 września w Warszawie odbywało się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce. Wzięli w nim udział Dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki, oraz pełniący obowiązki zastępcy dyrektor dr Marcin Liana.