Udział zastępcy dyrektora w obchodach 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN


piątek, 16 listopada 2018

W dniach 15-16 listopada zastępca dyrektora dr Marcin Liana wziął udział w obchodach 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.