Udział zastępcy dyrektora NCN w konferencji FWO w Antwerpii


piątek, 14 grudnia 2018

Czternastego grudnia zastępca dyrektora NCN dr Marcin Liana wziął udział w konferencji organizowanej przez Wetenschappelljk Onderzoek (FWO) w Brukseli pod nazwą For 90 years the perfect habitat for knowledge makers.