pon., 18/03/2019 - 00:00

Osiemnastego marca prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki wziął udział w spotkaniu delegacji rektorów KRASP i CPU inaugurującym obchody Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Spotkanie odbyło się w Paryżu.