wt., 26/03/2019 - 00:00

Dwudziestego szóstego marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki wziął udział w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN w Warszawie.