czw., 18/04/2019 - 00:00

Osiemnastego kwietnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, oraz przedstawiciele kierownictwa Rady i biura NCN spotkali się z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum.