czw., 27/06/2019 - 00:00

Dwudziestego siódmego czerwca 2019 r. prof. Andrzej Sobczak, członek Rady NCN wziął udział w oficjalnym spotkaniu Rady Fundatorów i Rady Programowej Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”. Spotkanie odbyło się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.