Udział dyrektora NCN w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich


sobota, 7 września 2019

W dniach 3-7 września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.