Udział dyrektora NCN w 45. Zjeździe Fizyków Polskich


piątek, 13 września 2019

Trzynastego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w uroczystości otwarcia 45. Zjazdu Fizyków Polskich zorganizowanego przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Uroczystośc odbyła sie w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.