Udział dyrektora oraz przewodniczącej Rady NCN w spotkaniu Komitetu Polityki Naukowej


piątek, 20 września 2019

Dwudziestego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w spotkaniu Komitetu Polityki Naukowej w Warszawie.