Wizyta dyrektora i przewodniczącej Rady NCN w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej


piątek, 20 września 2019

Dwudziestego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN oraz prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięli udział w spotkaniu w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.