Udział prof. Tomasza Szapiro w X Kongresie Ekonomistów Polskich


czwartek, 28 listopada 2019

Dwudziestego ósmego listopada 2019 r. prof. Tomasz Szapiro, członek Rady NCN, weźmie udział w obradach X Kongresu Ekonomistów Polskich w Warszawie. Kongres jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.