Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych


wtorek, 3 grudnia 2019

Trzeciego grudnia 2019 r. w siedzibie NCN odbędą się warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych.