czw., 06/08/2020 - 00:00

Szóstego sierpnia 2020 r. Katarzyna Kocot, Kierownik Działu Finansowo-Księgowego NCN wzięła zdalny udział w posiedzeniu Komisji Finansów.