pt., 04/09/2020 - 00:00

Czwartego września 2020 r. członek Rady NCN, prof. Jacek Kuźnicki wziął udział w prezentacji raportu pana dr Piotra Hańczyca pt. Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji, organizowanej przez Instytut Sobieskiego w Warszawie.