Udział dyrektora w zdalnym posiedzeniu Science Europe Governing Board


czwartek, 1 października 2020

Pierwszego października 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w zdalnym posiedzeniu Science Europe Governing Board.