Udział dyrektora , zastępcy dyrektora i głównego księgowego NCN w zdalnym posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki


środa, 21 października 2020

Dwudziestego pierwszego października 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN i Maciej Wais, Główny Księgowy NCN wzięli udział w zdalnym posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki.