wt., 10/11/2020 - 00:00

Dziesiątego listopada 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w zdalnym spotkaniu z przedstawicielami OPI.