Udział przewodniczącej Rady NCN w uroczystości wręczenia Nagród FNP


środa, 2 grudnia 2020

Drugiego grudnia 2020 r. przewodnicząca Rady NCN, prof. Małgorzata Kossowska wzięła udział w zdalnej uroczystości wręczenia Nagród FNP.