pt., 09/04/2021 - 00:00

Dziewiątego kwietnia 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w zdalnym posiedzeniu Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego.