Udział dyrektora w spotkaniu Science Europe- NSFC Preparatory Meeting - SE Governing Board


piątek, 14 maja 2021

Czternastego maja 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w zdalnym spotkaniu Science Europe - NSFC Preparatory Meeting - SE Governing Board.