pt., 14/05/2021 - 00:00

Czternastego maja 2021 r. prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN wziął udział w konferencji online Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Podczas wydarzenia przewodniczący Rady przekazał informacje na temat działalności Narodowego Centrum Nauki.