Udział przewodniczącego Rady NCN w konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich


piątek, 14 maja 2021

Czternastego maja 2021 r. prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN wziął udział w konferencji online Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Podczas wydarzenia przewodniczący Rady przekazał informacje na temat działalności Narodowego Centrum Nauki.