Udział przewodniczącego Rady NCN w debacie organizowanej przez FNP


czwartek, 27 maja 2021

Dwudziestego siódmego maja 2021 r. prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN weźmie udział w debacie online pt. „Jak uchronić się przed jesienną falą pandemii COVID-19?” organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.