Udział dyrektora, przewodniczącego oraz członka Rady NCN w spotkaniu z Akademią Młodych Uczonych


piątek, 28 maja 2021

Dwudziestego ósmego maja 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN oraz dr hab. Krzysztof Fic, członek Rady NCN wzięli udział w spotkaniu online z dr. hab. Karolem Palką przedstawicielem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat warunków konkursów NCN.