Udział dyrektora w konferencji online „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki"


wtorek, 15 czerwca 2021

Piętnastego czerwca 2021 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w panelu dyskusyjnym "Otwarty dostęp do publikacji jako element polityki naukowej w Polsce – stan obecny i perspektywy" podczas konferencji Biblioteka Nauki PON ICM UW.