31 lipca 2018 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 r.:

  • UWERTURA 2 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Lista rankingowa:

  • Konkurs: UWERTURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Kinga Sekerdej, dr Jerzy Frączek, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2016 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi.
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Nazwa zagranicznego ośrodka stażowego Przyznane środki (PLN)
1Nowe wymiary w ultrazimnych złożonych kwantowych układach molekularnychNew dimensions in ultracold complex quantum molecular systemsdr Michał Józef TomzaUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiUniversity of Innsbruck 49 160
2EXPMAST: Eksperymentalne testy mechanizów kreujących między-roczną zmienność w reprodukcji drzewEXPMAST: Experimental tests of mechanisms driving variability in reproduction of treesdr Michał BogdziewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiGlobal Ecology Unit CREAF-CSIC-UAB 91 840
3Więcej niż grupa, mniej niż gromada: niskoczęstotliwościowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk przy użyciu interferometru LOFAR i przeglądu LoTSS.More than a group, less than a cluster: low frequency studies o atypical, poor galaxy systems with the International LOFAR Telescope and the LoTSS Surveydr Błażej Stefan Nikiel-WroczyńskiUniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejUniversiteit Leiden, Netherlands 96 870
4Społeczności internetowe a systemy legitymizacji wiedzy: alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpracaOnline communities and knowledge-legitimation systems: alterscience, citizen science, and open collaborationprof. dr hab. Dariusz JemielniakAkademia Leona KoźmińskiegoUniversidad Complutense de Madrid 91 840
5Rzymianie na wschód od Eufratu: interdyscyplinarne badania nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi aspektami obecności Imperium Romanum w MezopotamiiThe Romans East of the Euphrates: Interdisciplinary Research on Cultural, Economic, Military, and Political Aspects of the Presence of the Imperium Romanum in Mesopotamiadr Michał Wiktor MarciakUniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-HistorycznyLeiden University 49 935
6Strukturalna teoria posetówStructure theory for posetsdr Piotr MicekUniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i InformatykiTechnische Universität Berlin 90 920
7Heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2DVan der Waals heterostructures and nanocomposites based on MXenes and hexagonal layered 2D nanomaterialsdr inż. Błażej ScheibeUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanobiomedyczneHumboldt-Universität zu Berlin 89 920
8WINDIMPACT - cyklony o ekstremalnej sile przekształcające lasy europejskie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ich długookresowy wpływ na systemy biogeomorfologiczne i gleboweWINDIMPACT - extreme windstorms affecting European forests under climate change and their long-term impacts on biogeomorphic and pedogenic systemsdr Łukasz PawlikUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o ZiemiUniversity of Reading 112 270

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs: UWERTURA 2

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS9832
NZ4311
ST8865
Suma2119108

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Wyniki konkursu udostępniane są w systemie ZSUN/OSF, na stronie internetowej Centrum oraz przekazywane w drodze decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Decyzje są doręczane wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. Decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, na wskazany we wniosku adres elektroniczny. Więcej o zasadach doręczania decyzji przez NCN.

W terminie wskazanym w decyzji, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w NCN projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Projekt umowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy oraz kierownika projektu badawczego należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.