Kod CSS i JS

20 maja 2021 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2020 r.:

  • OPUS 20 + LAP – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM BIS 2 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,
  • SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-05

Konkurs:

Panel:

    

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 31 31 9 5
HS2 105 103 29 12
HS3 101 97 33 18
HS4 126 122 30 14
HS5 140 137 44 17
HS6 101 97 36 16
HS suma 604 587 181 82
NZ1 36 35 15 6
NZ2 33 32 15 6
NZ3 64 62 23 12
NZ4 52 52 12 5
NZ5 104 103 30 14
NZ6 46 43 18 8
NZ7 129 126 34 15
NZ8 65 65 24 12
NZ9 141 138 40 23
NZ suma 670 656 211 101
ST1 32 32 14 5
ST2 33 32 16 7
ST3 27 25 9 2
ST4 95 93 33 14
ST5 123 122 31 11
ST6 40 38 12 7
ST7 32 30 11 4
ST8 115 112 27 13
ST9 18 16 8 4
ST10 106 105 31 13
ST suma 621 605 192 80
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 2 2 1 1
HS2 2 2 1 1
HS3 7 7 5 2
HS4 5 5 3 1
HS5 3 3 1 1
HS6 3 3 2 0
HS suma 22 22 13 6
NZ1 3 2 1 0
NZ2 4 4 3 1
NZ3 6 6 6 2
NZ4 6 4 3 3
NZ5 11 10 6 2
NZ6 1 1 1 0
NZ7 8 7 4 2
NZ8 6 6 4 1
NZ9 13 13 9 3
NZ suma 58 53 37 14
ST1 2 2 1 1
ST2 3 3 2 1
ST3 18 17 9 6
ST4 20 19 12 7
ST5 41 40 26 12
ST6 7 7 2 0
ST7 10 10 5 4
ST8 20 18 11 5
ST9 5 5 2 0
ST10 21 19 10 4
ST suma 147 140 80 40
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 3 3 3 3
HS2 15 15 6 5
HS3 6 6 4 4
HS4 8 8 1 0
HS5 19 16 8 5
HS6 16 16 8 3
HS suma 67 64 30 20
NZ1 4 4 4 3
NZ2 3 3 2 2
NZ3 5 4 3 2
NZ4 6 6 5 4
NZ5 41 41 14 13
NZ6 10 10 10 7
NZ7 22 21 8 7
NZ8 9 9 7 6
NZ9 23 23 14 8
NZ suma 123 121 67 52
ST1 2 2 2 2
ST2 7 7 6 5
ST3 6 5 2 2
ST4 17 17 7 7
ST5 21 21 15 10
ST6 11 11 7 3
ST7 7 6 3 2
ST8 9 9 6 5
ST9 2 2 2 1
ST10 10 9 9 7
ST suma 92 89 59 44
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 24 24 12 6
HS2 55 55 13 8
HS3 54 52 24 13
HS4 71 68 18 9
HS5 71 71 36 6
HS6 50 50 16 10
HS suma 325 320 119 52
NZ1 24 24 7 3
NZ2 23 22 10 5
NZ3 35 35 15 4
NZ4 29 28 8 4
NZ5 61 58 18 9
NZ6 29 29 9 6
NZ7 65 65 22 10
NZ8 38 38 13 7
NZ9 55 53 20 9
NZ suma 359 352 122 57
ST1 22 22 11 5
ST2 27 27 13 5
ST3 21 21 6 4
ST4 89 89 28 15
ST5 114 111 45 16
ST6 16 15 5 3
ST7 21 21 9 4
ST8 69 68 20 10
ST9 12 12 6 2
ST10 48 47 13 7
ST suma 439 433 156 71

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.