Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Lista rankingowa:

  • Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4
  • Panel: HS
  • Koordynatorzy: dr Angelika Małek
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 września 2020 r.

Data opublikowania: 2021-10-18

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
1. Budowanie wiarygodności i wyniki ekonomiczne firm z gospodarek post-transformacyjnych w krajach rozwiniętych – badanie polskich filii w Niemczech dr hab. Piotr Trąpczyński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prof. Dr. Tobias Dauth HHL Leipzig Graduate School of Management 739 698  
2. Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania prof. dr hab. Roman Czaja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. Dr. Werner Freitag Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für vergleichende Städtegeschichte (the Institute for the Comparative Urban History) 1 394 460  
3. Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna dr hab. Ewa Gruszczyńska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie Prof. Dr. Simone Grimm; Prof. Dr Lisa Marie Warner Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB Medical School Berlin) 1 024 174  
4. Interdyscyplinarne studia nad grodami drogi wodnej Dźwiny: dekodowanie i integracja danych archeologicznych, środowiskowych i lingwistycznych dr hab. Piotr Kittel Uniwersytet Łódzki PD Dr. phil. habil. Jens Schneeweiß; Ilja Serzants; Timo Ibsen Christian-Albrechts-University of Kiel, Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology 493 100  
5. Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795) dr hab. Maciej Ptaszyński Uniwersytet Warszawski Prof. Alexander Schunka Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut 488 568  
6. Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano Uniwersytet Warszawski Prof. Dr. Katharina Pyschny Humboldt-Universität zu Berlin 1 155 980  
7. Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods dr hab. Ivan Petrov Uniwersytet Łódzki Prof. Dr. Achim Rabus Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Department of Slavonic Studies 451 157  
8. Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy dr hab. Iga Magda Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych Prof. Dr. Natalia Danzer Freie Universität Berlin 461 863  
9. Znaczenie miejsca i mobilność w kontekście transgranicznym - perspektywa esencjalistyczna i progresywna dr Iga Solecka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Sarah Gottwald Leuphana University Lüneburg 412 234  
10. Flow i efektywność zespołu wirtualnego prof. dr hab. Barbara Kożusznik Uniwersytet Śląski w Katowicach Prof. Dr. rer. nat. Corinna Peifer; Dr. hab. Grzegorzek, Marcin; University of Lübeck 894 505  
11. Modelowanie redystrybucji w systemach emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności dr hab. Krzysztof Makarski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prof. Dr. Fabian Kindermann Universitaet Regensburg 745 650  
12. Dorastanie w rodzinach transnarodowych. "Dobre dzieciństwo" w oczach dzieci dr hab. Dorota Michulka Uniwersytet Wrocławski Prof. Dr. Alexandra König; Dr. Jessica Schwittek University of Duisburg-Essen, Faculty of Education 250 043  
13. Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej dr Aleksandra Świderska Uniwersytet Warszawski Prof. Dr.-Ing. Tanja Schultz University of Bremen, Cognitive Systems Lab 437 248  
14. Świątynie Indii południowych: punkty węzłowe w sieciach powiązań prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz Uniwersytet Jagielloński Prof. Dr. Ute Hüsken Heidelberg University, Faculty of Philosophy, South Asia Institute (SAI) 693 958  
15. Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych: Rodzina jako zasób strategiczny na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego i w różnych uwarunkowaniach ekonomicznych. Badania porównawcze Polski i Niemiec dr hab. Krzysztof Safin Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Prof. Dr. Marcel Hülsbeck Private Universität Witten/Herdecke GmbH; 598 364  

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.