Kod CSS i JS

28 marca 2023 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 września 2022 r.:

  • PRELUDIUM BIS 4 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiednią grupę nauk.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie finansowanych
HS1 1 1 1
HS2 8 8 2
HS3 3 3 1
HS4 3 3 1
HS5 12 12 3
HS6 11 11 3
HS suma 38 38 11
NZ1 9 9 2
NZ2 3 3 1
NZ3 8 8 2
NZ4 8 7 1
NZ5 14 14 3
NZ6 9 9 2
NZ7 23 22 5
NZ8 7 7 2
NZ9 26 24 5
NZ suma 107 103 23
ST1 1 1 1
ST2 8 8 2
ST3 6 6 1
ST4 24 24 5
ST5 31 30 7
ST6 7 7 2
ST7 5 5 1
ST8 15 15 4
ST9 1 1 0
ST10 5 5 1
ST suma 102 102 24

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.