Kod CSS i JS

6 kwietnia 2022 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 września 2021 r.:

  • PRELUDIUM BIS 3 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiednią grupę nauk.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie finansowanych
HS1 3 3 1
HS2 9 9 5
HS3 10 10 5
HS4 7 7 4
HS5 10 9 3
HS6 14 12 6
HS suma 53 50 24
NZ1 6 6 3
NZ2 6 6 2
NZ3 8 8 3
NZ4 8 8 3
NZ5 20 19 9
NZ6 6 6 3
NZ7 23 23 6
NZ8 6 5 2
NZ9 16 16 6
NZ suma 99 97 37
ST1 5 5 3
ST2 7 7 4
ST3 6 6 3
ST4 13 13 6
ST5 21 21 7
ST6 6 6 3
ST7 1 1 1
ST8 5 5 3
ST9 3 3 1
ST10 9 9 5
ST suma 76 76 36

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.