Kod CSS i JS

23 maja 2022 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2021 r.:

  • OPUS 22 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • SONATA 17 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 28 28 14 6
HS2 95 94 27 16
HS3 94 92 36 18
HS4 130 123 47 24
HS5 107 103 33 19
HS6 83 81 37 14
HS suma 537 521 194 97
NZ1 44 43 18 9
NZ2 28 28 12 6
NZ3 49 48 24 10
NZ4 41 40 13 6
NZ5 105 103 37 20
NZ6 46 46 16 7
NZ7 116 114 42 21
NZ8 68 68 25 11
NZ9 127 127 45 26
NZ suma 624 617 232 116
ST1 26 26 11 4
ST2 33 33 21 8
ST3 33 33 16 9
ST4 107 105 37 20
ST5 140 137 49 24
ST6 24 24 12 4
ST7 53 52 20 10
ST8 154 151 52 28
ST9 22 22 12 6
ST10 113 113 48 24
ST suma 705 696 278 137
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 15 15 9 3
HS2 51 51 22 9
HS3 39 39 16 11
HS4 53 52 20 11
HS5 60 60 24 10
HS6 53 52 20 9
HS suma 271 269 111 53
NZ1 22 22 10 5
NZ2 21 21 11 5
NZ3 41 41 20 9
NZ4 18 18 9 4
NZ5 57 56 19 11
NZ6 31 29 11 6
NZ7 60 59 26 13
NZ8 30 29 16 8
NZ9 93 92 42 19
NZ suma 373 367 164 80
ST1 21 21 10 4
ST2 31 31 18 9
ST3 32 32 14 5
ST4 108 107 46 22
ST5 110 109 37 21
ST6 12 12 3 2
ST7 23 22 10 5
ST8 87 86 42 20
ST9 10 10 5 2
ST10 61 61 32 16
ST suma 495 491 217 106

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.