Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy komponentów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Profesura NAWA (edycja 2)” ogłoszonego przez NCN w dniu 2 stycznia 2023 r.:

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Data ogłoszenia naboru: 2 stycznia 2023 r.

Lista Komponentów badawczych nr 1

Data opublikowania: 2023-02-27

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Niebiańska holografia oddziaływań fundamentalnych prof. dr Tomasz Robert Taylor Uniwersytet Warszawski 277 000

Lista Komponentów badawczych nr 2

Data opublikowania: 2023-05-16

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Wieloskalowa mechano-mikroskopia: nowa platforma obrazująca do badań podstawowych komórek i tkanek prof. Brendan Francis Kennedy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 399 6200

Lista Komponentów badawczych nr 3

Data opublikowania: 2023-10-20

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
VAMPIRE-AI: Wizualizacja i ocena ilościowa perfuzji mikronaczyniowej w radiologii i chirurgii za pomocą sztucznej inteligencji prof. dr hab. Ronald Jan Hendrik Borra Gdański Uniwersytet Medyczny 400 000