Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2021” ogłoszonego przez NCN w dniu 1 marca 2022 r.

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr Klaudyna Śpiewak-Wojtyła, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Data ogłoszenia naboru: 1 marca 2022 r.

Lista Komponentów badawczych nr 1

Data opublikowania: 2022-04-06

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Literatura antyjezuicka w Rzeczypospolitej Obojga Narodów prof. dr Robert Aleksander Maryks Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 161 000

Lista Komponentów badawczych nr 2

Data opublikowania: 2022-04-27

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Nowa strategia dla enantioselektywnych reakcji fluorowania dr Łukasz Piotr Woźniak Uniwersytet Jagielloński 200 000
Anodowe membrany TiO2 typu rdzeń-powłoka do zastosowań w fotokatalitycznym i fotoelektrochemicznym wydzielaniu wodoru dr Ewa Wierzbicka Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 197 260
Problemy regularności i istnienia dla topologicznych solitonów dr Katarzyna Ewa Mazowiecka Uniwersytet Warszawski

158 000


Lista Komponentów badawczych nr 3

Data opublikowania: 2022-05-06

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Ekstremalne oddziaływania fotonów w zderzaczach wysokich energii dr hab. Krzysztof Piotrzkowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 200 000

Lista Komponentów badawczych nr 4

Data opublikowania: 2022-05-26

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
FATE-IDR: Znaczenie wewnętrznie nieuporządkowanych domen białkowych w różnicowaniu komórek dr Adam Stanisław Kłosin Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 200 000

Lista Komponentów badawczych nr 5

Data opublikowania: 2022-06-03

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Jakość paliw stałych produkowanych z biomasy oraz ich wpływ na środowisko i zdrowie użytkowników dr inż. Agnieszka Drobniak Uniwersytet Śląski w Katowicach 200 000