Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2021” ogłoszonego przez NCN w dniu 1 marca 2022 r.

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr Klaudyna Śpiewak-Wojtyła, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Data ogłoszenia naboru: 1 marca 2022 r.

Lista komponentów badawczych nr 1

Data opublikowania: 2022-04-06

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Literatura antyjezuicka w Rzeczypospolitej Obojga Narodów prof. dr Robert Aleksander Maryks Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 161 000

Lista komponentów badawczych nr 2

Data opublikowania: 2022-04-27

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Nowa strategia dla enantioselektywnych reakcji fluorowania dr Łukasz Piotr Woźniak Uniwersytet Jagielloński 200 000
Anodowe membrany TiO2 typu rdzeń-powłoka do zastosowań w fotokatalitycznym i fotoelektrochemicznym wydzielaniu wodoru dr Ewa Wierzbicka Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 197 260
Problemy regularności i istnienia dla topologicznych solitonów dr Katarzyna Ewa Mazowiecka Uniwersytet Warszawski

158 000


Lista komponentów badawczych nr 3

Data opublikowania: 2022-05-06

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Ekstremalne oddziaływania fotonów w zderzaczach wysokich energii dr hab. Krzysztof Piotrzkowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 200 000

Lista komponentów badawczych nr 4

Data opublikowania: 2022-05-26

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
FATE-IDR: Znaczenie wewnętrznie nieuporządkowanych domen białkowych w różnicowaniu komórek dr Adam Stanisław Kłosin Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 200 000

Lista komponentów badawczych nr 5

Data opublikowania: 2022-06-03

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Jakość paliw stałych produkowanych z biomasy oraz ich wpływ na środowisko i zdrowie użytkowników dr inż. Agnieszka Drobniak Uniwersytet Śląski w Katowicach 200 000

Lista komponentów badawczych nr 6

Data opublikowania: 2022-07-11

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Wykorzystanie elektrochemii do selektywnej demineralizacji wody, do usuwaniu dwutlenku węgla oraz do pozyskiwania nośników energii dr inż. Sławomir Porada Politechnika Wrocławska 176 800

Lista komponentów badawczych nr 7

Data opublikowania: 2022-07-26

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Fotokataliza wzmocniona plazmonowo jako zielona technologia do konwersji energii słonecznej i oczyszczania środowiska dr inż. Ewa Katarzyna Kowalska Uniwersytet Jagielloński 200 000