Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2022” ogłoszonego przez NCN w dniu 10 maja 2022 r.

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Data ogłoszenia naboru: 17 marca 2023 r.

Lista komponentów badawczych nr 1

Data opublikowania: 2023-04-18

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Oś jelito-wątroba w marskości wątroby dr Aleksandra Anna Kołodziejczyk Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 200 000

Lista komponentów badawczych nr 2

Data opublikowania: 2023-05-09

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Zewnętrzna heliosfera i jej międzygwiazdowe otoczenie ujawnione w obserwacjach atomów neutralnych i jonów przechwyconych dr Paweł Swaczyna Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 199 996
Rola przestrzennej architektury genomu i powiązanych modyfikacji chromatyny w transkrypcyjnej pamięci genów prezentacji antygenu w obrębie immunologii wrodzonej. dr Paweł Mikulski Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk 198 725

Lista komponentów badawczych nr 3

Data opublikowania: 2023-07-19

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Ultrastabilne jednocyklowe źródła laserowe w zakresie spektralnym średniej podczerwieni dr Maciej Kowalczyk Politechnika Wrocławska 199 511
Charakterystyki przedsiębiorstw a niewłaściwe zachowania korporacji dr Monika Tarsalewska Uniwersytet Gdański 200 000

Lista komponentów badawczych nr 4

Data opublikowania: 2023-09-11

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
ATRP w obecności tlenu: opracowanie i zastosowania dr Grzegorz Bogusław Szczepaniak Uniwersytet Warszawski 200 000

Lista komponentów badawczych nr 5

Data opublikowania: 2023-10-10

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Bezpieczne i ciche drony do zastosowań miejskich dr inż. Przemysław Mariusz Kornatowski Politechnika Warszawska 200 000
Pedagogiczne reformy i sprzeciw wobec upłciowionej koncepcji postępu ludzkości w Polsce i Niemczech okresu Oświecenia dr Olga Lenczewska Uniwersytet Warszawski 48 901