Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19 ogłoszonego przez NCN w dniu 9 grudnia 2020 r.:

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr Małgorzata Zawiślak
  • Data ogłoszenia naboru: 9 grudnia 2020 r.

Data opublikowania: 2021-02-24

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Specyfika funkcjonalna wirusowej RNA-zależnej polimerazy RNA, głównego celu w terapii COVID19 dr Tomasz Wojciech Turowski Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 198 000