Wyniki naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020”


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020” ogłoszonego przez NCN w dniu 29 września 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-28

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr Aneta Pazik-Aybar
  • Data ogłoszenia naboru: 29 września 2020 r.

Lista Komponentów badawczych nr 1

Data opublikowania: 2020-11-20

 

Tytuł Osoba realizująca komponent badawczyNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
Regulacja mikroRNA dla terapii i zrozumienia etiologii choroby Parkinsonadr hab. Gracjan Patryk MichlewskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie200 000
Opracowanie innowacyjnych metod analizy danych na potrzeby przyszłych wielkich radiowych detektorów promieniowania kosmicznego i neutrin, w oparciu o eksperyment
GRANDProto300
dr Lech Wiktor PiotrowskiUniwersytet Warszawski179 600

Lista Komponentów badawczych nr 2

Data opublikowania: 2021-01-11

 

Tytuł Osoba realizująca komponent badawczyNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
Organiczne Półprzewodniki Bazujące na Cyklofanachdr Przemysław Lech GawełInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk180 000
Identyfikacja i charakteryzacja nowych czynników obrony przeciwbakteryjnejdr Michał Piotr WandelInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk200 000

Lista Komponentów badawczych nr 3

Data opublikowania: 2021-01-18

 

Tytuł Osoba realizująca komponent badawczyNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
Oparte na sztucznej inteligencji projektowanie i poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych chiralnymi kwasami fosforowymidr Jarosław Marek GrandaInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk174 490

Lista Komponentów badawczych nr 4

Data opublikowania: 2021-01-28

 

Tytuł Osoba realizująca komponent badawczyNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
Identyfikacja nowych biomarkerow obrazowych w diagnostyce i określaniu rokowania u seronegatywnych chorych z pogranicza stwardnienia rozsianego i neuromyelitis opticadr hab. Maciej Jacek JuryńczykInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk200 000