Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020” ogłoszonego przez NCN w dniu 29 września 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-28

Lista komponentów badawczych:

  • Koordynator: dr Aneta Pazik-Aybar
  • Data ogłoszenia naboru: 29 września 2020 r.

Lista Komponentów badawczych nr 1

Data opublikowania: 2020-11-20

 

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Regulacja mikroRNA dla terapii i zrozumienia etiologii choroby Parkinsona dr hab. Gracjan Patryk Michlewski Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 200 000
Opracowanie innowacyjnych metod analizy danych na potrzeby przyszłych wielkich radiowych detektorów promieniowania kosmicznego i neutrin, w oparciu o eksperyment
GRANDProto300
dr Lech Wiktor Piotrowski Uniwersytet Warszawski 179 600

Lista Komponentów badawczych nr 2

Data opublikowania: 2021-01-11

 

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Organiczne Półprzewodniki Bazujące na Cyklofanach dr Przemysław Lech Gaweł Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk 180 000
Identyfikacja i charakteryzacja nowych czynników obrony przeciwbakteryjnej dr Michał Piotr Wandel Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 200 000

Lista Komponentów badawczych nr 3

Data opublikowania: 2021-01-18

 

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Oparte na sztucznej inteligencji projektowanie i poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych chiralnymi kwasami fosforowymi dr Jarosław Marek Granda Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk 174 490

Lista Komponentów badawczych nr 4

Data opublikowania: 2021-01-28

 

Tytuł  Osoba realizująca komponent badawczy Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
Identyfikacja nowych biomarkerow obrazowych w diagnostyce i określaniu rokowania u seronegatywnych chorych z pogranicza stwardnienia rozsianego i neuromyelitis optica dr hab. Maciej Jacek Juryńczyk Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 200 000