Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapraszają na warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN.

Warsztaty skierowane są do pracowników działów badań naukowych, administracyjnych i księgowych, zajmujących się administracyjną i finansową obsługą projektów badawczych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowo-roboczy i ma na celu przybliżenie pracownikom administracyjnym jednostek naukowych zasad regulujących formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. Podczas warsztatów poruszone zostaną takie praktyczne zagadnienia, jak przygotowanie wniosków od strony formalnej oraz finansowe rozliczanie realizowanych projektów. Przedstawione zostaną problemy prawne, finansowe i administracyjne związane z obsługą projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN.

Propozycje zagadnień do poruszenia podczas warsztatów można przesyłać drogą mailową na adres: dni.ncn@ncn.gov.pl. do dnia 28 lutego br.

Informujemy, że uczelnia, instytut badawczy, instytut Polskiej Akademii Nauk może zgłosić do udziału w warsztatach maksymalnie trzy osoby zajmujące się obsługą wniosków składanych do NCN. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z uczelnią, instytutem badawczym, instytutem PAN udziału pracowników w warsztatach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 marca 2014 r. drogą mailową na adres: dni.ncn@ncn.gov.pl.

Dodatkowe informacje: tel. 12 341 91 81.