Podczas spotkania zostanie zaprezentowanych osiem projektów, które otrzymały finansowanie w poszczególnych konkursach Centrum. Kierownicy projektów przedstawią główne zadania i cele badawcze oraz opowiedzą o kolejnych etapach pracy naukowej. Do prezentacji wybrano projekty z trzech grup nauk: humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS); o życiu (NZ); ścisłe i techniczne (ST).

Mgr Krystyna Kozioł zaprezentuje projekt mający na celu charakterystykę materii organicznej wytapiającej się z lodowców podczas globalnego rozmrażania (ST). Badania są realizowane w ramach konkursu PRELUDIUM dedykowanego osobom rozpoczynającym karierę naukową, które jeszcze nie uzyskały stopnia naukowego doktora.

Do osób z otwartym przewodem doktorskim skierowany jest konkurs ETIUDA, którego laureat otrzymuje roczne stypendium doktorskie. Tematem prezentacji mgr. Dariusza Zapały, laureata tego konkursu, będzie wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach typu mózg-komputer (HS).

Po uzyskaniu stopnia doktora badacz ma możliwość złożenia wniosku w konkursie SONATA. Jego celem jest pomoc w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturowego lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych. Laureatów konkursu SONATA reprezentować będzie dr Joanna Skopińska-Wiśniewska, który wprowadzi zgromadzoną publiczność w tajniki nowych bezpieczniejszych metod sieciowania materiałów białkowych dla inżynierii tkankowej (ST).

Dr Anita Lorenc przedstawi badania nad współczesną wymową polską z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej (HS), realizowane w ramach konkursu SONATA BIS. Założeniem tego konkursu jest stymulowanie powstawania nowych zespołów badawczych.

FUGA to konkurs na staże podoktorskie dla osób rozpoczynających karierę naukową, które w ostatnich pięciu latach uzyskały stopień naukowy doktora. Jego laureat - dr Robert Czajkowski – opowie o projekcie Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ziemniaka powodowanych przez bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya (NZ).

Do najbardziej doświadczonych naukowców, którzy już wcześniej kierowali projektem badawczym oraz mogą wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym w ostatnich dziesięciu latach, skierowany jest konkurs MAESTRO. W jego ramach realizowane są pionierskie badania, których potencjalnym efektem mogą być odkrycia naukowe. Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, jako przedstawiciel laureatów konkursu MAESTRO, opowie o swoich badaniach nad zastosowaniami fizyki zimnych atomów – od symulatorów kwantowych po lasery atomowe (ST).

Dr hab. Almut Bues, kierująca grupą naukowców z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski i Szwecji przedstawi projekt Zaślubiny kultur: wymiany królowych a europejskie tożsamości (1500-1800) (HS), w ramach którego bada rolę małżonki-cudzoziemki jako pośredniczki nowej kultury i katalizatora zmian w środowisku dworskim wymienionego okresu, m.in. na przykładzie postaci polskiej księżniczki Zofii Jagiellonki. Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konkursu HERA.

Prof. dr hab. Jacek Roliński zaprezentuje problematykę immunizacji antygenami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz wirusa grypy na wybrane parametry układu odpornościowego chorych na chłoniaki nieziarnicze (NZ). Projekt realizowany jest w ramach konkursu OPUS, w którym wnioski mogą składać wszyscy badacze bez względu na posiadany stopień naukowy.